Đặc biệt dành cho World Cup 2022: Đặt cược Hỗn Hợp chỉ với 2 trận đấu.